Cấm đưa link quảng cáo,bậy bạ lên Chat Box!
Hãy tôn trọng lẫn nhau khi chat nhé mấy bạn!
Cấm đả kích các thành viên khác trên Chat Box!
Chú ý : Hướng dẫn sử dụng 4rumNhà xác ĐH Y10 phim GD kĩ năng ứng xử